ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

 

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

До ____________________________________

С настоящото уведомявам/e, че се отказваме от сключения от мен/нас договор за покупка на следните стоки ………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Поръчано на/получено на – ……………………………………………………………………………………………

Име на потребителя/ите – ……………………………………………………………………………………………….

Адрес на потребителя/ите – …………………………………………………………………………………………………

Подпис на потребителя/ите: ……………………………………………….

(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

Дата: ……………………………………………

Изтегли Формуляр за отказ от стока

За повече информация относно отказа от договора, моля, посетете страницата Общи условия.